Petrus in Gallicantu


St. Petrus in Gallicantu – de kerk van Petrus en het hanengekraai – ligt op wat nu de berg Zion heet. In de tijd van Jezus woonden hier welgestelden, en wellicht ook hogepriester Kajafas. Bij opgravingen is o.a. een put gevonden die als kerker gediend kan hebben. De kerk herinnert aan het lijden van Jezus bij de Hoge Raad en aan de verloochening door Petrus.

Samenvatting

In dit hoofdstuk komt aan de orde:

 • Vooraf
  • De Sionsberg
 • Ter plekke
  • Uitzichtspunt over Kidron-, Kaasmakers- en Hinnomdal
  • De kerk, drie verdiepingen
  • De kelder, kerker?
  • Opgravingen buiten de kerk; oude weg
 • Achteraf
  • Quote om over na te denken: gedicht over Petrus’ verloochening

Uitgelicht

Quote om over na te denken:

In de kerker ligt een boek met Psalm 88 in veel talen, ook in het Nederlands.
Woorden vanuit de diepste ellende – zonder één lichtpuntje. Of toch één?
De Psalm eindigt met ‘duisternis’.

Foto’s (klik op een foto voor een grotere versie)

Oude straatOude trapstraat, wellicht in de tijd van Jezus in gebruik
De verloocheningDe verloochening
PlaquetteDe Here keerde zich op en zag Petrus aan.
En Petrus ging naar buiten en weende bitter.

Jezus’ blik, vol verdriet na de zonde van Petrus,
wil ook ons in onze zonde treffen
en ons ertoe brengen te wenen in berouw.
Hoe meer we wenen over hoe wij Jezus hebben gegriefd,
des te vuriger zal onze liefde voor Hem zijn.
MozaïekMozaïek op de buitenkant van de kerk.
Voorstelling van hoe Jezus in de kerker neergelaten zou zijn
– ongeveer de manier waarop dat met Jeremia gebeurde (Jer. 38:6)
DeurBronzen deuren, de hoofdingang van de kerk
Bovenste kerkDe bovenste kerkzaal
MozaïekMozaïek van het Laatste Avondmaal
"LagereDe lager gelegen kerkzaal

Meer informatie