gebed


Als je – bijvoorbeeld bij de Kotel – Joden ziet bidden, valt op dat ze lezen uit een gebedenboek, vaak met een gebedsmantel omgeslagen en gebedsriemen omgebonden. Velen bewegen voortdurend. Er zijn momenten van stil gebed, dan weer is er één voorzanger en regelmatig wordt ook iets door allen gezegd […]

Joodse gebeden


Er zijn veel graven van vromen waar charediem komen om er te bidden, de heilige te eren en kaarsen aan te steken. Het graf van Choni de Cirkelmaker is daar één van. Choni stond bekend als ‘regenbidder’. Hij was kennelijk een krachtige voorspraak bij God; op zijn gebed gebeurden wonderen. […]

Graf van Choni