Opzet


Met deze website en een bijbehorend boek willen we je helpen om van je reis naar Israël een verdiepende ervaring te maken (zie: Reis wijzer!). Daarvoor hanteren we in twee kringen een opbouw met vooraf – ter plekke – achteraf.

opzet

Deel 2 : Ter plekke, in Israël

We beginnen maar even in het midden. Daar vind je een bespreking van plaatsen in Israël en in de Palestijnse Gebieden. Sommige zijn bekend, andere veel minder. Sommige zijn belangrijk voor christenen, andere voor Joden of moslims. De verschillende en uiteenlopende perspectieven kunnen verrassende inzichten opleveren.

Bij elke plek geven we voorbeelden van hoe je de verhalen van die plaats kunt ontdekken en verbinden met je eigen (geloofs-) leven. Dat laatste is natuurlijk heel persoonlijk. Deze handleiding weerspiegelt onze persoonlijke interesses, overtuigingen, geloofs­beleving en vragen. Misschien word je daardoor aangesproken, misschien ook niet. In elk geval zijn het voorbeelden om er zelf creatief mee aan de slag te gaan.

De hoofdstukjes met informatie en tips in dit gedeelte zijn elk apart ook opgebouwd uit de drie stappen vooraf – ter plekke – achteraf.

Deel 1 : Vooraf

Voorafgaande aan dit centrale gedeelte van het boek vind je zes thema’s die kunnen helpen bij de voorbereiding van een reis naar Israël. Het gaat daarin vooral om de persoonlijke motieven, verwachtingen en de houding waarmee je op pad gaat. Hoe meer je daarover hebt nagedacht, hoe beter je een planning voor je reis kunt maken.

Deel 3 : Achteraf

Het derde en laatste deel van de reiswijzer besteedt aandacht aan een aspect van je reis, waar je misschien liever nog niet aan denkt, namelijk de terugkeer. Het helpt je aan het eind van de reis nog eens terug te kijken en voor jezelf de balans op te maken van wat je hebt meegemaakt en geleerd en hoe dat jou heeft veranderd.