6. Heilige tijden


‘We ontmoeten God eerder in de tijd dan in de ruimte, eerder in momenten van geloof dan op een stuk grond’, zei A.J. Heschel. Het bewust (mee-) beleven van bijzondere dagen kan verrijkend zijn. Dat geldt niet het minst voor de Sjabbat.

Samenvatting

In dit hoofdstuk komt aan de orde:

  • Je reis heeft ook een tijdsdimensie. Net zo belangrijk als ‘heilige plaatsen’ kunnen ‘heilige tijden’ zijn
  • Ga na welke feesten er zijn tijdens jouw bezoek aan Israël
  • De Sjabbat als ‘een kathedraal in de tijd’
  • Bijzondere momenten markeren met zegenspreuken
  • Reistips

Uitgelicht

Rabbijn Hartman noemde de essentie van de sjabbat, dat je als mens wordt onderbroken in je bezigheden. Soms ervaart hij dat sterk als hij op vrijdagmiddag met iets bezig is dat hij graag wil afmaken. Opeens klinkt dan de toeter in de buurt, die de sjabbat aankondigt en opdracht geeft om het werk neer te leggen en je voor te bereiden op de sjabbat. Je ontdekt dan weer, zei Hartman, dat niet jouw inzet en werk het belangrijkste zijn in het leven, maar juist de rust en de vreugde van de sjabbat. God gaf het voorbeeld en de opdracht om te rusten en de tijd te heiligen.

over Joodse en christelijke kalenders:
voor afspraken over sjabbatsmaal: