1. Ik een pelgrim?


pelgrimMaak je je reis als toerist, of (ook) als pelgrim? Wat is pelgrimeren eigenlijk? Wat drijft een pelgrim? Is het eigenlijk wel iets voor protestanten?

Samenvatting

In dit hoofdstuk komt aan de orde:

  • Pelgrimage in de eerste eeuwen
  • Voor en tegen pelgrimage
  • Wat is pelgrimage eigenlijk?
  • Gedachten n.a.v. Abrahams reis

Uitgelicht

Quote om over na te denken, uit Hier koos de Heer zich vaste voet:

Het woordje hier is een van de meest gebruikte woorden in alle reisverslagen over het Heilige Land. Het is niet zonder zin dat de titel van dit boek ermee begint. Het vertolkt tot op de bodem wat een christen op bijbelse grond ervaart: Hier was Hij.
Wordt door dat gevoel de zekerheid niet uitgehold dat Hij overal, waar twee of drie in zijn naam samenzijn, in hun midden is? Die zekerheid wordt er eerder door verdiept. De alomtegenwoordigheid wordt opnieuw een Persoon. Wie “hier” heeft gezegd in Palestina, kan met een verse verbazing “hier” zeggen in Holland.
(Okke Jager)

Foto’s

GrafkerkGrafkerk
over vroeg-christelijke meningen over pelgrimage:
over pelgrimsoorden in het algemeen:
over pelgrimage in het Heilige Land: