Deel 2: In Israël


In het tweede deel van de reiswijzer geven we voorbeelden van hoe je verhalen van plaatsen die je bezoekt kunt ontdekken en op je laten inwerken.

Een bijzondere plek bergt vaak meerdere verhalen in zich. Tijdens ieder bezoek sta je daardoor voor de uitdaging op welk verhaal je je concentreert. Ook hier geldt dat je er de tijd voor moet nemen en dat je beter kunt kiezen voor datgene wat je interesseert, dan dat je probeert alles te zien, maar dat daarvan bijna niets ‘landt’.

De plaatsen die in dit deel volgen geven een impressie van belangrijke aspecten van Israël, zoals de rol van de Bijbel, het Jodendom, de verbondenheid tussen het volk en het land Israël, het Israëlisch-Palestijns conflict en de relaties tussen Joden en christenen. Het is niet meer dan een begin, dat je op weg wil helpen om Israël op een onverwachtse manier te ontdekken. Je zult daardoor ongetwijfeld ook anders tegen jezelf aan gaan kijken.

Opzet

Bij elke plaats zijn er drie delen (in het klein zoals het boek als geheel drie delen heeft):

  • Allereerst is er het deel ‘Vooraf’. Bedoeld om vóór het bezoek aan die plek te lezen, bij voorkeur de dag ervoor.
  • Ten tweede is er het deel ‘Ter plekke’. Dat bestaat uit informatie, kijktips, doe-tips, overwegingen om over door te denken en ruimte om spirituele lessen te noteren. Dit deel helpt je te focussen op een bepaald aspect van de plek die je bezoekt.
  • Het derde deel, ‘Achteraf’, helpt je na afloop terug te kijken op de plek. Dat komt het beste tot zijn recht kort na het bezoek, bijvoorbeeld als je ’s avonds de dag de revue laat passeren. Sommige verwijzingen, zoals leestips, kunnen ook later, als je thuis bent en verder wilt zoeken en graven, behulpzaam zijn.

Aantekeningen

Bij elke plek is ruimte voor het maken van aantekeningen. De invallen, gedachten en vragen die je daar noteert zijn niet alleen handig voor je reflectie achteraf, maar geven ook jaren later een goede indruk van je bezoek aan Israël.

In deel 3 komt het eventueel maken van een reisverslag aan de orde. Afhankelijk van of/hoe je dat wilt doen is het raadzaam om – naast je aantekeningen in dit boekje – ook ander materiaal te verzamelen:

  • Foto’s. Denk voor een fotoboek ook aan details, naambordjes, opschriften, leuzen. Kijk ook naar wat je als pagina-achtergrond kunt gebruiken: muur, rots, water, een horizon met veel lucht etc.
  • Geluidsopnamen. Als je een website maakt kun je die direct gebruiken. Je kunt opgenomen woorden gebruiken voor een quote. Kijk (vooraf) eens hoe je je smartphone kunt gebruiken als recorder.
  • ‘Notities’ in de vorm van een foto van een infobord of een opname van een uitleg. Noteer woorden die ter plekke indruk op je maken met camera, recorder of pen.

Blijf wel bedenken wat Okke Jager schreef: ‘Israël kan beter met een stok afgetast dan met een fototoestel verslonden worden.’ Sinds de tijd dat hij dat schreef is het ‘verslinden met een fototoestel’ – of smartphone – nog vele malen meer geworden. Bedenk dat je meer hebt aan kostbare herinneringen dan aan vele gigabytes.