Petrus


St. Petrus in Gallicantu – de kerk van Petrus en het hanengekraai – ligt op wat nu de berg Zion heet. In de tijd van Jezus woonden hier welgestelden, en wellicht ook hogepriester Kajafas. Bij opgravingen is o.a. een put gevonden die als kerker gediend kan hebben. De kerk herinnert […]

Petrus in Gallicantu