Joods


Het is goed om wat meer te weten over diensten in de synagoge - of bij de Kotel, die eigenlijk een openlucht-synagoge is, een plek waar veel diensten (met minimaal tien man) naast elkaar plaatsvinden.

In de synagoge


Als je - bijvoorbeeld bij de Kotel - Joden ziet bidden, valt op dat ze lezen uit een gebedenboek, vaak met een gebedsmantel omgeslagen en gebedsriemen omgebonden.

Joodse gebeden