Deel 1: Vooraf


Met een goede, inhoudelijke voorbereiding kun je meer maken van een reis naar Israël. We geven in ons boek een handreiking, aan de hand van zes thema’s.

Iedere reis vraagt voorbereidingen. Vooraf moet er nu eenmaal veel worden geregeld. De voorbereidingen zijn niet alleen nodig, maar zorgen er ook voor dat je langzaam toeleeft naar de reis zelf.

We denken bij voorbereidingen vaak vooral aan praktische zaken en aan globale kennis over het land dat we gaan bezoeken. Veel minder tijd besteden we aan onze persoonlijke verwachtingen van een bezoek aan Israël. Wat is daarvan het gevolg? Misschien wel vooral dat veel ‘heilige land lopers’ een overvol programma hebben, dat hen langs de indruk­wekkendste, oudste en mooiste plekken voert – maar dat ze nauwelijks tijd nemen om contact te maken met de plekken waar ze zijn, met de mensen om zich heen en met zichzelf. Ze laten in feite het meeste over aan het toeval of aan wat een gids of reisgids hen vertelt. Dat is jammer, omdat met een beetje aandacht voor deze aspecten van de reis een bezoek aan Israël van veel meer betekenis kan zijn.

Thema’s

Een bekende uitspraak zegt dat je veel bijzondere plaatsen langs kunt gaan, maar dat het belangrijker is dat die plekken door jou heengaan. Dat kan alleen als je daar de tijd voor neemt en de plekken die je bezoekt op de juiste manier benadert. Over die houding gaat het in dit voorbereidingsdeel. Een aantal thema’s helpen je anders naar je reis te kijken en gerichter op pad te gaan.

Achtereenvolgens zijn dat:

  1. Ik een pelgrim?
  2. Zien en aanraken
  3. Israël in kaart brengen
  4. Het beloofde land
  5. Personen en groepen
  6. Heilige tijden

De thema’s zijn opgebouwd uit korte informatie en vragen om over door te denken en je eigen aantekeningen bij te maken. Dit gedeelte is geen leesvoer, maar werkmateriaal. Je kunt er dan ook het beste gedurende een wat langere periode mee bezig zijn en bijvoorbeeld elke week met een volgend thema aan de slag gaan. Het is aan te raden dat te doen (ruim!) voordat je je reisprogramma definitief invult. Wat je in de voorbereidings­periode ontdekt kun je dan nog meenemen.

Tips

Aan het eind van dit eerste deel vind je een aantal concrete en praktische tips voor je reisprogramma.

Als je met anderen reist is het goed niet alleen persoonlijke met deze thema’s bezig te zijn, maar er ook gezamenlijk over te praten. Het helpt je de verwachtingen van de anderen beter te leren kennen en daar tijdens de reis rekening mee te houden.