4. Het Beloofde Land


Het land Israël is niet zomaar een land. Het heeft een bijzonder en bewogen verleden. Het is ook heden ‘brandpunt van de wereldgeschiedenis’. En er zijn bijzondere toekomst­verwachtingen aan verbonden. Het is belangrijk voor Joden, christenen en moslims – maar wel op verschillende manieren.

Samenvatting

Aan de orde komt:

  • De geografisch bijzondere plek van Israël
  • Het land als ‘The Much Too Promised Land’
  • Belangrijk voor Joden, christenen en moslims – om verschillende redenen
  • Visies en visioenen: Jeruzalem als stad met verleden en toekomst
  • Reistips

Uitgelicht

Doordenken:

De Joodse traditie benadrukt sterk dat het beloofde land niet heilig is, maar heilig kan worden doordat mensen er leven volgens de voorschriften van de Tora. Jarenlang trok het volk Israël door de woestijn en moest het leren dat het bewonen van het beloofde land geen doel op zich was. Het land was en is een gave met een opgave, namelijk de opdracht om in het concrete leven de goedheid van God te weerspiegelen zo een Gods naam bekend te maken onder de volken. Een paragraaf uit het belangrijke Achttiengebed luidt als volgt:

En keer in erbarmen terug naar Jeruzalem, uw stad,
En woon in haar, zoals ge gesproken hebt;
Bouw haar, binnenkort in onze dagen,
Tot een bouwwerk voor altijd,
En bereid in haar de zetel van David.
Gezegend zijt gij, Heer, die Jeruzalem bouwt.

Het meest opvallende aan dit gebed is misschien wel dat het ook in onze tijd dagelijks wordt gebeden, terwijl Jeruzalem allang weer herbouwd is. En dat is nu precies de kern van het gebed: het Jeruzalem zoals God dat bedoelde is nog lang niet klaar. Dat vraagt de inzet van de mens maar ook het ingrijpen van God.

over Abraham (en anderen) in de kunst en in religieuze verhalen: