Het boek


Ontdekkingen in Israël

Reiswijzer voor protestantse pelgrims

Deze website hoort bij het boek dat is geschreven door Israël-consulenten van het CIS (Centrum voor Israëlstudies). Drs. Kees Jan Rodenburg begon ermee. Zijn opvolger ds. Aart Brons heeft nog enkele hoofdstukken toegevoegd en de vormgeving van het boek en de website verzorgd.

De intentie van dit project is je te helpen je reis naar Israël een verdiepende ervaring te maken. Kort gezegd: Reis wijzer, en word wijzer van je reis! Daartoe behandelen we niet alleen plaatsen in Israël, maar geven we ook een handreiking voor vooraf en achteraf. Zie daarover de pagina over de opzet van het boek (en de website).

Het boek

Het is aan te bevelen het boek in gedrukte versie te gebruiken. Dan kun je makkelijk aantekeningen maken, altijd en overal. Daardoor zal het een waardevol document worden, waarmee je vastgelegde indrukken en gedachten weer op kunt halen.

Het boek is te bestellen via het CIS: cis@che.nl. Het kost €9,50 (excl. verzendkosten).

Je kunt ook een pdf-bestand downloaden van de website. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om dit zelf te verspreiden!

De website

De website is een aanvulling, met die elementen die passen bij dit medium:

  • We gebruiken Google Maps voor een goed overzicht van de besproken plaatsen.
  • Bij elke plaats vind je een kaartje, met de besproken plaats in het midden.
  • We geven een puntsgewijze samenvatting van de dingen die aan de orde komen in het boek.
  • Bij elk hoofdstuk wordt één onderdeel uitgelicht.
  • Op de webpagina’s vind je foto’s; als je de miniaturen aanklikt krijg je een grotere versie.
  • Onderaan staan verwijzingen naar Literatuur en links, direct aanklikbaar.

Extra pagina’s:

Dit project kan verder uitgebreid worden – met name het aantal plaatsen.
Toevoegingen kun je (vooreerst) via de website krijgen.

Samenwerking

Dit project is uitgevoerd in samenwerking met reisorganisatie Promised Lands.

© Centrum voor Israëlstudies

We stellen dit materiaal graag ter beschikking – maar verspreiden het wel graag zelf. Je mag niet zonder toestemming ons materiaal verspreiden. Het mag ook niet zomaar worden overgenomen op websites. Je mag wel links naar onze website of webpagina’s geven.