Grafkerk


In de Heilige Grafkerk zijn de plekken waar Jezus gekruisigd en begraven zou zijn. De kerk wordt ook ook Anastasis, Opstandingskerk, genoemd.

Op deze webpagina: InhoudUitgelichtExtraFoto’sMeer…Kaart

Inhoud in het boek

In dit hoofdstuk komt aan de orde:

 • Vooraf
  • De belangrijkste heilige plaats
  • Verschillende belevingen
  • Bijzondere datums
 • Ter plekke
  • De indeling van de kerk
  • Verdeeld…
  • Syrische kapel met oude graven
  • ‘I was here’
 • Achteraf
  • Quote om over na te denken: toenadering?

Uitgelicht

Het verwarrende en chaotische karakter van de Heilige Grafkerk wordt versterkt doordat het gebouw gedeeld wordt door verschillende kerkgenootschappen. Gelovigen van allerlei soort en kleur lopen er zingen en biddend rond, bewaken de orde of helpen pelgrims. Sommige kerkgenootschappen bezitten delen van de kerk, anderen mogen er op gezette tijden diensten houden. Sinds de 19e eeuw is nauwkeurig vastgelegd wie waar en op welk moment mag zijn. Dat komt misschien vreemd op ons over, maar heeft veel onderlinge spanningen voorkomen. Het is niet eenvoudig als gelovigen van allerlei kerken een gebouw dat voor iedereen een bijzondere betekenis heeft met elkaar te delen! Per slot van rekening is dit de plek waar iedereen op zijn manier reageert op Jezus’ sterven en opstanding. Het zijn deze heilsfeiten die de christelijke bezoekers van de kerk met elkaar verbinden, ondanks alle verschillen in cultuur, taal, leeftijd, achtergrond, geloofsbeleving enz.
Vraag: Kun je iets van eenheid ervaren met christenen die zo verschillend zijn?

Foto’s

Op het dak wonen Ethiopische monnikenMeditatie, met het oog op de Grafkerk(Grieks-orthodox) GolgothaPlek van het kruisSteen van de Zalvingkaarsen bij de Kapel van de VrouwenDe ingang van het grafDoorgaans staat er een lange rij voor het grafEredienst bij het GrafEredienst bij het grafChristusMattheüs
De deur van de GrafkerkGolgotha en Steen van de Zalving