Grafkerk


In de Heilige Grafkerk zijn de plekken waar Jezus gekruisigd en begraven zou zijn. De kerk wordt ook ook Anastasis, Opstandingskerk, genoemd.

Samenvatting

In dit hoofdstuk komt aan de orde:

 • Vooraf
  • De belangrijkste heilige plaats
  • Verschillende belevingen
  • Bijzondere datums
 • Ter plekke
  • De indeling van de kerk
  • Verdeeld…
  • Syrische kapel met oude graven
  • ‘I was here’
 • Achteraf
  • Quote om over na te denken: toenadering?

Uitgelicht

Het verwarrende en chaotische karakter van de Heilige Grafkerk wordt versterkt doordat het gebouw gedeeld wordt door verschillende kerkgenootschappen. Gelovigen van allerlei soort en kleur lopen er zingen en biddend rond, bewaken de orde of helpen pelgrims. Sommige kerkgenootschappen bezitten delen van de kerk, anderen mogen er op gezette tijden diensten houden. Sinds de 19e eeuw is nauwkeurig vastgelegd wie waar en op welk moment mag zijn. Dat komt misschien vreemd op ons over, maar heeft veel onderlinge spanningen voorkomen. Het is niet eenvoudig als gelovigen van allerlei kerken een gebouw dat voor iedereen een bijzondere betekenis heeft met elkaar te delen! Per slot van rekening is dit de plek waar iedereen op zijn manier reageert op Jezus’ sterven en opstanding. Het zijn deze heilsfeiten die de christelijke bezoekers van de kerk met elkaar verbinden, ondanks alle verschillen in cultuur, taal, leeftijd, achtergrond, geloofsbeleving enz.
Vraag: Kun je iets van eenheid ervaren met christenen die zo verschillend zijn?

Foto’s (klik op een foto voor een grotere versie)

Op het dak wonen Ethiopische monnikenOp het dak wonen Ethiopische monniken
Meditatie, met het oog op de GrafkerkMeditatie
De deur van de GrafkerkDe deur van de kerk.
De sleutel wordt beheerd door een moslim.
Golgotha en Steen van de ZalvingRechts valt het licht binnen door de deur.
Op de voorgrond de Steen van de Zalving, die je direct ziet als je binnenkomt.
Daarachter/-boven, midden op de foto Golgotha (van de Grieks-orthodoxen). Om daar te komen moet je meteen als je binnenkomt rechts een trap op.
(Grieks-orthodox) GolgothaGolgotha van de Grieks-orthodoxen.
Daarachter (blauw) de Franciscaanse plek.
Plek van het kruisDe kale rotsgrond, bij de plek waar veel pelgrims de plaats aanraken waar het kruis in de grond gezet zou zijn.
Steen van de ZalvingDe Steen van de Zalving.
Daarachter een mozaïek van het afleggen van het lichaam en de zalving.
Rechts is de kruisiging afgebeeld. Onder het kruis zie je een schedel. Bedoeld is de schedel van Adam (een uitleg van de naam Golgotha, ‘Schedelplaats’). Christus, ‘de Tweede Adam’ boet voor de zonde van de Eerste Adam. Het is een motief dat in afbeeldingen in verschillende kerken terug komt.
kaarsen bij de Kapel van de VrouwenKaarsen branden bij de kapel van de vrouwen, de plek waarvandaan de vrouwen naar het kruis opkeken.
De plek ligt tussen Golgotha en het graf.
De ingang van het grafIngang van het graf. Er is een voorhal. Je moet dan nog een lage opening door om bij de eigenlijke plek te komen – die is bedekt door marmer, en omgeven door voorwerpen van verering.
Doorgaans staat er een lange rij voor het grafEr staat doorgaans een lange rij van pelgrims die naar binnen willen, naar de plaats van het graf.
Eredienst bij het GrafGrieks-orthodoxe eredienst bij het Graf
Eredienst bij het graf
ChristusIn een hoog plafond een afbeelding van Jezus Christus
IC = Ιησος = Jesus
XC = Χριστος = Christus

Meer informatie