Christ Church


Christ Church is de naam van de Anglicaanse kerk in de Oude Stad, dicht bij de Jaffapoort. In dit kerkgebouw vergadert op sjabbat een Messiaanse gemeente. Op zondag is er een Anglicaanse dienst. Bij de kerk vind je een klein museum, een coffeeshop en een guesthouse.

Op deze webpagina: InhoudUitgelichtExtraFoto’sMeer…Kaart

Inhoud in het boek

In dit hoofdstuk komt aan de orde:

 • Vooraf
  • Geschiedenis
  • Bisschop Michael Solomon Alexander
 • Ter plekke
  • Klein museum
  • De ‘Hebreeuwse’ kerk
  • Glas-in-lood ramen met olijfbomen
 • Achteraf
  • Quote uit ‘Zeven mythen over Christ Church’

Uitgelicht

In de folder Zeven Mythen over Christ Church kun je vinden wat er over Christ Church werd – en wordt? – gedacht en gezegd. De aanwezigheid en de activiteiten van deze kerk hebben negatieve gevoelens en wantrouwen opgeroepen. Er ligt niet voor niets – ook nu nog – een folder om dingen te verduidelijken en weerleggen.
Lees de folder en overdenk wat ons als christenen past – en wat niet – in contacten met Joden in Israël, of elders.

Mythe no. 7: Christ Church was een “mislukking”.
Degenen die in Jeruzalem werkten wisten wel beter, maar het is waar dat er in Groot-Brittannië wel waren die naïef geloofden dat door de oprichting van Christ Church weldra veel Joden volgelingen van Jezus zouden worden. Er wordt vaak op gewezen dat – ondanks grote inspanningen en investeringen – er slechts 600 Joden gedoopt zijn.
Maar de vele Joodse gelovigen die werkten voor LJS (en in het bijzonder voor Christ Church) waren wel instrument voor de vorming van een Messiaanse Joodse beweging, een kader waarbinnen zij volgeling van Jezus mochten zijn mét behoud van hun Joodse identiteit en praktijk. De beweging is nu onafhankelijk en berust niet op enige christelijke kerk of organisatie. Vandaag de dag zijn honderdduizenden Joden toegewijde discipelen van Jezus die aan hun Joodse identiteit en de relatie met Israël blijven vasthouden. Als je dat bedenkt zul je niet zo snel zeggen dat het werk van Christ Church een mislukking was.

Foto’s

ingang Christ ChurchChrist ChurchChrist ChurchChrist Church
Christ ChurchChrist ChurchChrist ChurchChrist Church

Op de onderste rij:

 • Interieur van Christ Church. Op de avondmaalstafel staat: זאת עשו לזכרוני – Doe dit tot mijn gedachtenis. Daarachter een bord met in het midden de Tien Woorden (Exodus 20), rechts en links daarvan resp. het Onze Vader en de Apostolische Geloofsbelijdenis.
 • Er zijn twee glas-in-lood ramen, gemaakt door Rick Wienecke. De Olijfboom uit Romeinen 11, met links vs. 29b: אין האלהים מתחרט על מתנותיו ועל בחירתו ‘God heeft geen spijt van Zijn gaven en verkiezing’ en rechts vs. 31b: ברחמים אשר השפע עליכם ירחמו גם הם כעת ‘Door de barmhartigheid die u betoond is zullen ook zij barmhartigheid vinden te zijner tijd.’
 • Het andere glas-in-lood-raam heeft bovenin de namen: יהוה – JHWH עמנו אל – Immanu-el רוח אלהים – Geest van God.