2. Zien en aanraken


Protestanten kunnen zich vaak moeilijk verplaatsen in de geloofsbeleving van anderen. Het in vervoering aanraken en het kussen van stenen staat ver van hen af. Toch is het nu net het lichamelijke, het fysieke en concrete dat het land Israël bijzonder maakt.

Samenvatting

In dit hoofdstuk komt aan de orde:

  • Stenen kussen?
  • Laat alle zintuigen meedoen
  • Verwerk ervaringen in gebeden: ‘Gezegend Gij, Here onze God…’
  • Leestip: Johannes 20:24-29
  • Doe-tip: bezoek een kerk of synagoge met ‘alle zintuigen open’
  • Wat wil je horen, zien, proeven, ruiken, voelen; doen, ervaren?

Uitgelicht

In Bijbel en geloofsleven spelen zintuigen op allerlei momenten een rol. Denk aan de viering van het Pesachfeest en het Laatste Avondmaal. Gods daden worden niet alleen doorverteld en gehoord, maar zijn te proeven in de vorm van het eten en drinken dat mensen met elkaar delen. Op symbolische wijze maken zij Gods aanwezigheid zichtbaar en tastbaar en versterken ze ons geloof. Onze zintuigen helpen ons het geloof emotioneel en met ons hart te beleven. Er gebeurt iets met ons, we komen in beweging. We worden geraakt.

Foto’s