Negev


De woestijn is een plek waar mensen sterven òf veranderen, waar alles ophoudt òf nieuwe dingen beginnen. Een plek die wordt gemeden, maar ook gezocht – om de stilte, de eenzaamheid, of om zich te verbergen. Mozes, David, Elia en Paulus vluchtten naar de woestijn en werden daar gevormd. Jezus werd ‘door de Geest naar de woestijn gevoerd om daar door de duivel beproefd te worden.’

Inhoud

 • Vooraf
  • Over de Negev en de Woestijn van Judea
  • De ‘beken in het Zuiderland’
  • Mogelijkheden om de woestijn te ervaren
  • Mooie plekken (de gele ruiten op Google Maps kaart)
  • Leestip: uit Deuteronomium 8
 • Ter plekke
  • Het dubbele karakter van de woestijn
  • Weidegrond…
  • Doordenken: ‘doodse stilte’?
 • Achteraf
  • Quotes om over na te denken:

Uitgelicht

Quotes om over na te denken:

De woestijn – land van de dood. Uitgerekend dáár klonk de stem van God en riep Israël in het bestaan. Aan Israël zelf heeft het op geen enkele manier gelegen, getuige hun weerbarstigheid en weerspannigheid. De woestijn – waar geen weg is en geen richting, geen doel en geen bestemming. Uitgerekend dáár is Israël door God op een rechte weg geplaatst, met een richting, doel en bestemming.
(R. Steensma, in: Woestijn en openbaring, p. 58)

Wie is zij, die daar komt uit de woestijn…? [Hooglied 3:6]
Israëls verheffing is uit de woestijn, haar verdeling [in stammen] is uit de woestijn… De Tora is uit de woestijn, de tabernakel is uit de woestijn, de Hoge Raad, het priesterschap, die dienst van de Levieten, het koningschap… en alle voortreffelijke gaven van God aan Israël kwamen uit de woestijn.
(Shir HaShirim Rabba 3, 5)

Foto’s

Woestijn van JudeaColored SandsWoestijn Zin, bij het graf van Ben GurionWoestijnMachtesj RamonBloei in de woestijnWoestijn, zuidpunt van de NegevWoestijn dicht bij Eilat, Rode Zee Timna park