Megido en Karmel


Megido is een heuvel langs de Jizreëlvallei in het noorden van Israël. De stad lag ooit langs een van de belangrijkste doorgangswegen uit de oudheid. Legers vanuit het zuiden en uit het noorden troffen elkaar hier en vochten er hun beslissende veldslagen uit. Megido groeide daardoor uit tot het symbool van de laatste grote slag in de eindtijd.

Op deze webpagina: InhoudUitgelichtFoto’sKaart

Inhoud in het boek

In dit hoofdstuk komt aan de orde:

 • Vooraf
  • Een tell
  • Strategisch gelegen
  • Armageddon
  • Krachtmeting op de Karmel
 • Ter plekke
  • Graansilo en watertunnel
  • Paardenstallen
  • Leestip: Deuteronomium 17:14-20, Psalm 20:8
  • Op de Karmel: Muhraqa
  • Leestip: Maleachi 3:23-24 en Lucas 1:17
 • Achteraf
  • Quote om over na te denken:

Uitgelicht

De confrontatie van Elia met de profeten van Baäl maakt niet alleen de vraag “Wie is de ware God?” aanschouwelijk, maar ook de vraag “Hoe benader je Hem?” Elia maakt geen gebruik van zwaarden of speren; hij verminkt zijn lichaam niet en brengt zichzelf niet in razernij. Hij herstelt het altaar van de Ene, dat afgebroken was, bereidt het opdragen van het offer voor en spreekt een gebed uit (…).
A.J. Heschel, De profeten

Foto’s

Megido, altaar
Megido, altaar
Megido, altaar
Megido
Jizreëldal, vanaf Megiddo
Elia (Muhraqa)
Jizreëldal, vanaf Muhraqa