Hanengekraai


St. Petrus in Gallicantu - de kerk van Petrus en het hanengekraai - ligt op wat nu de berg Zion heet. In de tijd van Jezus woonden hier welgestelden, en wellicht ook hogepriester Kajafas. De kerk herinnert aan het lijden van Jezus bij de Hoge Raad en aan de verloochening door Petrus.

Petrus in Gallicantu