Caesarea


In Caesarea hebben Joden en christenen vaak dicht op elkaar geleefd. Tussen beide groepen was soms spanning, maar ook contact. In de vierde eeuw probeerden ze elkaar te overtroeven met hun Bijbelkennis! In onze tijd lezen Joden en christenen de Bijbel samen en valt daardoor nieuw licht over de tekst. Zo blijkt de apostel Paulus, die ooit in Caesarea voor koning Agrippa stond, Joodser te zijn dan gedacht.

Op deze webpagina: InhoudUitgelichtFoto’sKaart

Inhoud in het boek

 • Vooraf
  • Gebouwd door Herodes, genoemd naar keizer (caesar) Augustus
  • Leestip: Handelingen 10
  • In de omgeving: aquaducten
 • Ter plekke
  • Overblijfselen van enorme bouwwerken
  • Ontmoetingen en botsingen
  • Origenes en de rabbijnen
  • Paulus voor Agrippa
 • Achteraf
  • Quote om over na te denken:

Uitgelicht

 

We dachten elkaar begrepen te hebben; maar studeerden we verder, dan bleek dat er op een dieper niveau toch weer verschil van inzicht was. Toch ontdekten we tijdens onze gezamenlijke studie ook steeds weer iets anders. Juist de bronnen, waar we van mening over verschilden, brachten ons op een diepere manier ook weer samen. We ontdekten bij elkaar de eerbied voor Hem die daarin tot ons spreekt, en dat verdiepte het respect voor elkaar.
S. Tucker & M.C. Mulder, Hoe zullen we Hem ontmoeten? Joden en christenen over het verlies van de tempel

Foto’s

Overzichtskaart van Caesarea