Bar’am


In Bar’am vind je overblijfselen van Joodse en Palestijnse geschiedenis: de ruïne van een synagoge en de overblijfselen van het dorpje Biram, waarvan alleen de kerk en de begraafplaats nog behouden zijn. In dit dorpje werd Elias Chacour geboren. In zijn boek Bloodbrothers beschrijft hij hoe zijn vader hem begrip bijbracht voor de Joden die als vluchteling het land binnenkwamen, en hoe dat onder enorme spanning kwam toen ze in 1948 uit het dorp verdreven werden. Hij bleef als christen zoeken naar verzoening én naar gerechtigheid.

Op deze webpagina: InhoudUitgelichtExtraFoto’sMeer…Kaart

Inhoud in het boek

In dit hoofdstuk komt aan de orde:

 • Vooraf
  • de synagoge van Bar’am
  • het verhaal van Elias Chacour
 • Ter plekke
  • rabbi Sjimon Bar Jochai
  • doe-tip: bezoek de synagoge, maar zoek ook de restanten van het dorpje Biram
  • doordenken: Chacour leerde de Joden zien als zijn ‘bloedbroeders’
 • Achteraf
  • quote om over door te denken:

Uitgelicht

De volgende woorden van Jezus sloegen in als een bliksemschicht: ‘Zalig zijn wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.’ (…) Opeens besefte ik dat de eerste stap naar verzoening tussen Joden en Palestijnen het herstel van de menselijke waardigheid was. Gerechtigheid was waarnaar ik had gehongerd en gedorst. Dit was de derde mogelijkheid, die een rechte weg vormde tussen gewelddadig verzet en passieve meegaandheid.
(Elias Chacour)

Foto’s

synagoge van Baramkerk van Biram
over verdwenen Palestijnse dorpen:
over Palestijnse vluchtelingen:
boeken van Elias Chacour: