Joodse gebeden


Als je – bijvoorbeeld bij de Kotel – Joden ziet bidden, valt op dat ze lezen uit een gebedenboek, vaak met een gebedsmantel omgeslagen en gebedsriemen omgebonden. Velen bewegen voortdurend. Er zijn momenten van stil gebed, dan weer is er één voorzanger en regelmatig wordt ook iets door allen gezegd of gezongen.

Samenvatting

In dit hoofdstuk komt aan de orde:

 • Vooraf
  • Talliet – gebedsmantel
  • Tefilien – gebedsriemen
  • Sidoer – gebedenboek
  • Amida, Sjema en Kaddiesj
 • Ter plekke
  • Oneerbiedig? Vervreemdend?
 • Achteraf
  • Quote om over na te denken:

Uitgelicht

The Siddur is also the book of Jewish faith. Scholars of Judaism, noting that it contains little systematic theology, have sometimes concluded that it is a religion of deeds not creeds, acts not beliefs. They were wrong because they were searching in the wrong place. They were looking for a library of works like Moses Maimonides’ Guide for the Perplexed. They should have looked instead at the prayer book. The home of Jewish belief is the siddur. (…)
The fact that Jewish faith was written into the prayers, rather than analysed in works of theology, is of immense significance. We do not analyse our faith: we pray it. We do not philosophize about truth: we sing it.
(Rabbi Jonathan Sacks, Koren Siddur p. xxxv)

Foto’s klik op een foto voor een grotere versie

###De Kotel is een bijzondere plaats voor gebeden.
Ook in die zin dat er gebeden op papier worden gebracht…
###Het bidden gebeurt vaak vanuit het gebedenboek.
Ook als men dat niet in handen heeft – de dagelijkse gebeden zijn overbekend.
###Gebed tijdens Soekot, het Loofhuttenfeest.
Dan bidt men met ‘de vier soorten’ in een bundel, de loelav, in de handen. Deze wordt op bepaalde momenten bewogen naar alle kanten. Eén van de momenten waarop bidden gepaard gaat met symbolische bewegingen.
###Bij de Kotel krijgt een klas les. Ze zingen gebeden.

Meer informatie

over het Joodse gebed
over de gebedsmantel, de talliet
over de gebedsriemen, de tefilien
over het gebedenboek, de sidoer

uitgaven van het gebedenboek

over het hoofdgebed, ‘Achttiengebed’ of Amida