Aart Brons


Over Aart Brons

Ds. Aart Brons was van 2011 tot 2017 in dienst van het CIS, het Centrum voor Israëlstudies

Besproken plaatsen in het zuiden van Israël: ♦ Woestijn ♦ Qumran ♦ Masada ♦ Bethlehem ♦ Checkpoint ♦ Herberg van de Barmhartige Samaritaan klik op een pointer voor gegevens; klik op het icoon links bovenaan voor een lijst

Het zuiden


De woestijn is een plek waar mensen sterven òf veranderen, waar alles ophoudt òf nieuwe dingen beginnen. Een plek die wordt gemeden, maar ook gezocht – om de stilte, de eenzaamheid, of om zich te verbergen. Mozes, David, Elia en Paulus vluchtten naar de woestijn en werden daar gevormd. Jezus werd ‘door de Geest naar de woestijn gevoerd om daar door de duivel beproefd te worden.’

WoestijnQumran is bekend door de ‘Dode Zee rollen’. Rond 70 AD zijn hier in de buurt boekrollen verstopt door leden van een sekte die er woonde. Die groep dacht erg zwart-wit. Ze zagen zichzelf als ‘kinderen van het licht’ en alle anderen als ‘kinderen van de duisternis’. Reinheid was heel belangrijk voor hen. Ze dompelden zich vaak onder in een ritueel bad, een mikwe.

Qumran


Masada is een indrukwekkende plek – een natuurlijke, haast onneembare vesting. Indrukwekkend is vooral de tragische geschiedenis die zich hier heeft afgespeeld. Joden zweren: “Masada zal nooit meer vallen!”

MasadaBethlehem is een belangrijk stadje in de Bijbel. Hier is Rachel begraven, Ruth geïmmigreerd, David geboren - en hier stond natuurlijk de kribbe van Jezus. Maar waar...?

Bethlehem


Besproken plaatsen in het noorden van Israël: ♦ Caesarea ♦ Megido ♦ Karmel ♦ Nazareth Village ♦ Berg van de Zaligsprekingen ♦ Kapernaüm ♦ Graf van Rachel, de vrouw van Akiva ♦ Graf van Choni de Cirkeltrekker ♦Bar’am klik op een pointer voor gegevens; klik op het icoon links bovenaan […]

Het noordenNazereth Village wil je een beeld geven van hoe het er in Nazareth uitzag in de tijd van Jezus. Je vindt er een synagoge, een wijnpers, een werkplaats waar olijven worden verwerkt, een dorsvloer, een herder, een weefster, een timmerman, enz.

Nazareth Village


kaartje met besproken plaatsen
Besproken plekken in Jeruzalem: ♦ Tempelplein♦ Kotel, Westelijke Muur ♦ Dominus flevit ♦ Getsémane ♦ Petrus in Gallicantu ♦ Grafkerk ♦ Christ Church ♦ De Joodse Markt ♦ Gazelle‑vallei klik op een pointer voor gegevens; klik op het icoon links bovenaan voor een lijst

JeruzalemHet is goed om wat meer te weten over diensten in de synagoge - of bij de Kotel, die eigenlijk een openlucht-synagoge is, een plek waar veel diensten (met minimaal tien man) naast elkaar plaatsvinden.

In de synagoge


Als je - bijvoorbeeld bij de Kotel - Joden ziet bidden, valt op dat ze lezen uit een gebedenboek, vaak met een gebedsmantel omgeslagen en gebedsriemen omgebonden.

Joodse gebedenDominus Flevit zou de plaats zijn waar Jezus weende, toen Hij op een ezel vanaf de Olijfberg naar de stad ging. Hij werd omgeven door een menigte die Hem enthousiast bejubelde - maar ondertussen barstte Hijzelf in huilen uit, omdat Hij op datzelfde moment de verwoesting van Jeruzalem al voor zich zag.

Dominus flevit


Gethsemané is nu een mooie tuin met eeuwenoude olijfbomen, een oase van rust. In de halfduistere Kerk van Alle Naties is het stil. Ondertussen gaat het om de plek van de meest intense gebedsworsteling ooit...

GethsemanéSt. Petrus in Gallicantu - de kerk van Petrus en het hanengekraai - ligt op wat nu de berg Zion heet. In de tijd van Jezus woonden hier welgestelden, en wellicht ook hogepriester Kajafas. De kerk herinnert aan het lijden van Jezus bij de Hoge Raad en aan de verloochening door Petrus.

Petrus in Gallicantu


Christ Church is de naam van de Anglicaanse kerk in de Oude Stad, dicht bij de Jaffapoort. In dit kerkgebouw vergadert op sjabbat een Messiaanse gemeente. Op zondag is er een Anglicaanse dienst. Bij de kerk vind je een klein museum, een coffeeshop en een guesthouse.

Christ ChurchBesproken plaatsen in het midden van Israël: ♦ Nebi Samwil ♦ Yad Hashmona ♦ Scroll of Fire ♦ Emmaüs ♦ Palmachim klik op een pointer voor gegevens; klik op het icoon links bovenaan voor een lijst

Het midden


In de bergen van Judea staat de ‘Scroll of Fire’ - een kunstwerk in de vorm van een boekrol aan de ene kant beelden van Joden in de tweede Wereldoorlog, aan de andere kant de terugkeer naar het leven en het land. Hoe langer je kijkt, hoe meer elementen je ziet.

Scroll of FireOngeveer dertig kilometer ten westen van Jeruzalem ligt de plaats Emmaüs. Het is één van de plaatsen die wordt aangewezen als het Emmaüs waarnaar twee mannen op weg waren, waarbij de Opgestane hen verscheen. Deze plaats heeft de oudste papieren - maar lag wel ver van Jeruzalem vandaan...

Emmaüs