bidden


Als je - bijvoorbeeld bij de Kotel - Joden ziet bidden, valt op dat ze lezen uit een gebedenboek, vaak met een gebedsmantel omgeslagen en gebedsriemen omgebonden.

Joodse gebeden