Qumran


Qumran is bekend door de ‘Dode Zee rollen’. Rond 70 AD zijn hier in de buurt boekrollen verstopt door leden van een secte die er woonde. Die groep dacht erg zwart-wit. Ze zagen zichzelf als ‘kinderen van het licht’ en alle anderen als ‘kinderen van de duisternis’. Reinheid was heel belangrijk voor hen. Ze dompelden zich vaak onder in een ritueel bad, een mikwe.

Samenvatting

In dit hoofdstuk komt aan de orde:

 • Vooraf
  • informatie over de secte, de rollen en de Shrine of the Book
  • leestip: Jesaja 40:1-8, met een vraag
 • Ter plekke
  • informatie over de plek, mikwe’s en reiniging
  • twee doe-tips en drie vragen om over door te denken
 • Achteraf
  • ware godsdienst: zichzelf onbesmet bewaren…
  • Jezus tegenover Qumran
  • quote om over door te denken: over de Dode Zee rollen

Uitgelicht

Leestip: Jesaja 40:1-8
Vanuit vers 3 is de uitdrukking ‘De stem van een roepende in de woestijn’ bekend geworden (zo de Statenvertaling). Je kunt ook vertalen: ‘De stem van een roepende: in de woestijn moet je de weg des Heren bereiden…’
In het NT wordt dit vers op Johannes de Doper betrokken (o.a. Matt. 3:3). De gemeenschap in Qumran gebruikte dezelfde tekst om betekenis te geven aan hun aanwezigheid in de woestijn.
VraagWaarom zou je juist in de woestijn gaan roepen – of juist in de woestijn de weg moeten bereiden?

Foto’s (klik op een foto voor een grotere versie)

Qumran vanuit Wadi Qumranbij Doe-tip 1
Qumran, gezien vanuit Wadi Qumran (of Nachal Qumran).
Als je langs weg 90 stopt, een klein stukje ten zuiden van Qumran, kun je deze wadi inlopen.
Rechtsbovenaan op de foto zie je het massief dat net ten westen van de voormalige nederzetting ligt. Daarin zijn grot 4, 5 en 6 te vinden.
Qumran vanuit het westenbij Doe-tip 2
Qumran, gezien vanuit het westen, waar in de bergen de waterleiding begint.
Het massief met de grotten vind je in het midden.
Qumran vanuit het westenVanaf dezelfde plek, ingezoomd op het massief met de grotten.
Daarachter de rug waarop de nederzetting was (waar een groep mensen staat).

Meer informatie

over de tekstvondsten:
reconstructie van gebouwen etc.: