Holocaust


In de bergen van Judea staat de ‘Scroll of Fire’ – een kunstwerk in de vorm van een boekrol, met in de binnenkant woorden uit Ezechiël 37: ‘Ik doe u uit uw graven opstaan’, en met op de buitenkant beelden van sterven en opstanding van het volk Israël. Je ziet […]

Scroll of Fire